تبلیغات امروزه به عنوان راهی‌ نو و موفق در جهت جذب بازدید کننده و شناساندن کالا ، سایت و یا خدمات امری مهم و حیاتی‌ برای تمامی‌ مدیران و سایت ها محسوب میشود.
امروز با سرمایه ای کم در جهان اینترنت میتوان کالا و یا سایت خود را به هزاران بازدید کننده مشتاق معرفی‌ کرد و هرچه بهتر و سریع تر قدم های موفقیت را برای رسیدن به هدف خود طی‌ کرد.

پلان
محل تبلیغات
سفارش
0
اسلایدر صفحه اصلی (1000x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
25,000 (تومان)
14 اردیبهشت 1399 الی 20 اردیبهشت 1399
دو هفته
45,000 (تومان)
14 اردیبهشت 1399 الی 27 اردیبهشت 1399
یک ماه
100,000 (تومان)
14 اردیبهشت 1399 الی 12 خرداد 1399
پلان
محل تبلیغات
سفارش
1
بنر سایز کوچک گوشه ها (120x240)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
45,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 29 فروردین 1399
دو هفته
80,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 5 اردیبهشت 1399
یک ماه
150,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 21 اردیبهشت 1399
پلان
محل تبلیغات
سفارش
2
بنرعریض (1170x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
20,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 29 فروردین 1399
دو هفته
35,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 5 اردیبهشت 1399
یک ماه
60,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 21 اردیبهشت 1399
پلان
محل تبلیغات
سفارش
3
بنر افقی (300x250)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
45,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 29 فروردین 1399
دو هفته
80,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 5 اردیبهشت 1399
یک ماه
120,000 (تومان)
23 فروردین 1399 الی 21 اردیبهشت 1399