امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   610

دانشگاه تبریز

دانشگاه سراسری تبریز

  • شماره تماس: 04133393599
  • شماره تماس: 0433341300
  • وب سایت:http://www.tabrizu.ac.ir
  • آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز-بلوار 29 بهمن-خ امام خمینی – دانشگاه تبریز