موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میعاد مهاباد
امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   4917

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میعاد مهاباد

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میعاد مهاباد - دانشگاه سراسری

  • شماره تماس: 04442339537
  • شماره تماس: 04442350670
  • شماره تماس: 04442350671
  • ایمیل: info[At]miaad.ac.ir
  • وب سایت:http://miaad.ac.ir/
  • آدرس: آذربایجان غربی - مهاباد - خیابان محمدقاضی - خیابان مردوخ - ساختمان میعاد