مرکز مشاوره کارآفرینی  عشایری و روستایی
امتیاز
رای شما رأی شما به این شغل


آمار بازدید از این صفحه :   681

مرکز مشاوره کارآفرینی عشایری و روستایی

کارآفرینی و ارائه راه کار برای زنان روستایی با توجه به توانمندیها..تشکیل صندوق خرد زنان عشایری و روستایی با سی نفر اعضا

  • شماره تماس: 09380149251
  • شماره تماس: 09143819212
  • شماره تماس: 09142039212
  • ایمیل: Khadije.saeedpoor[At]gmail.com
  • آدرس: آذربایجان غربی - میاندوآب - روستای گل سلیمان آباد، کارگاه چند منظوره پرنیان