تبلیغات امروزه به عنوان راهی‌ نو و موفق در جهت جذب بازدید کننده و شناساندن کالا ، سایت و یا خدمات امری مهم و حیاتی‌ برای تمامی‌ مدیران و سایت ها محسوب میشود.
امروز با سرمایه ای کم در جهان اینترنت میتوان کالا و یا سایت خود را به هزاران بازدید کننده مشتاق معرفی‌ کرد و هرچه بهتر و سریع تر قدم های موفقیت را برای رسیدن به هدف خود طی‌ کرد.

پلان
محل تبلیغات
سفارش
0
اسلایدر صفحه اصلی (1000x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
50,000 (تومان)
15 اسفند 1397 الی 21 اسفند 1397
دو هفته
100,000 (تومان)
15 اسفند 1397 الی 28 اسفند 1397
یک ماه
150,000 (تومان)
15 اسفند 1397 الی 15 فروردین 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
1
بنر سایز کوچک گوشه ها (120x240)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
70,000 (تومان)
4 اسفند 1397 الی 10 اسفند 1397
دو هفته
100,000 (تومان)
4 اسفند 1397 الی 17 اسفند 1397
یک ماه
200,000 (تومان)
4 اسفند 1397 الی 4 فروردین 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
2
بنرعریض (1170x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
40,000 (تومان)
4 اسفند 1397 الی 10 اسفند 1397
دو هفته
75,000 (تومان)
4 اسفند 1397 الی 17 اسفند 1397
یک ماه
100,000 (تومان)
4 اسفند 1397 الی 4 فروردین 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
3
بنر افقی (300x250)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
45,000 (تومان)
19 اسفند 1397 الی 25 اسفند 1397
دو هفته
80,000 (تومان)
19 اسفند 1397 الی 3 فروردین 1398
یک ماه
120,000 (تومان)
19 اسفند 1397 الی 19 فروردین 1398