تبلیغات امروزه به عنوان راهی‌ نو و موفق در جهت جذب بازدید کننده و شناساندن کالا ، سایت و یا خدمات امری مهم و حیاتی‌ برای تمامی‌ مدیران و سایت ها محسوب میشود.
امروز با سرمایه ای کم در جهان اینترنت میتوان کالا و یا سایت خود را به هزاران بازدید کننده مشتاق معرفی‌ کرد و هرچه بهتر و سریع تر قدم های موفقیت را برای رسیدن به هدف خود طی‌ کرد.

پلان
محل تبلیغات
سفارش
0
اسلایدر صفحه اصلی (1000x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
50,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 12 بهمن 1398
دو هفته
100,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 19 بهمن 1398
یک ماه
150,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 5 اسفند 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
1
بنر سایز کوچک گوشه ها (120x240)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
70,000 (تومان)
17 آذر 1398 الی 23 آذر 1398
دو هفته
100,000 (تومان)
17 آذر 1398 الی 30 آذر 1398
یک ماه
200,000 (تومان)
17 آذر 1398 الی 16 دی 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
2
بنرعریض (1170x350)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
40,000 (تومان)
17 آذر 1398 الی 23 آذر 1398
دو هفته
75,000 (تومان)
17 آذر 1398 الی 30 آذر 1398
یک ماه
100,000 (تومان)
17 آذر 1398 الی 16 دی 1398
پلان
محل تبلیغات
سفارش
3
بنر افقی (300x250)
محل تبلیغات
مدت زمان
هزینه
زمان قابل سفارش
یک هفته
45,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 12 بهمن 1398
دو هفته
80,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 19 بهمن 1398
یک ماه
120,000 (تومان)
6 بهمن 1398 الی 5 اسفند 1398